Výběr střechy

Výběr střechy a vlastně celého střešního pláště je před samotnou realizací stavby dán již projektem rodinného domu. Střecha má funkci ochranou. Musí dům ochránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Výběr materiálu a tvaru je závislý na konstrukci střešního pláště a taky na členitosti samotné stavby. Každý výrobce střešních krytin udává, pro jaký sklon střechy jsou jeho výrobky vhodné a jako mají hmotnost. Střecha by měla korespondovat s charakterem domu a s celkovým krajinným rázem. Celá konstrukce střechy se musí posuzovat společně, nejde oddělit konstrukční nosnou část od povrchové. Projektem už je jasně dána nosnost krovu a sklon střechy. Od toho se potom odvíjí i výběr samotného zakrytí střechy.

Barvu si můžete vybrat

Střecha tvoří dominantu každého domu. Bez kvalitní střechy není kvalitní bydlení. Kromě kvality se přihlíží i k životnosti střešního pláště, který by měl být přizpůsoben klimatickým podmínkám. Lehká plechová krytina vám zaručí spokojený spánek. Ochrání váš dům před vichřicí i sněhem. Její povrchová úprava odolává nečistotám a prachu.