Kde se nejčastěji používají vnitřní rolety den a noc


Asi každý z nás nÄ›kdy potÅ™ebuje, aby okna byla zakrytá. Obvykle pÅ™edevším po setmÄ›ní, kdy by rozsvícená svÄ›tla uvnitÅ™ umožňovala komukoliv bezproblémový vhled. A to chce skuteÄnÄ› jen málokdo.

K tomuto úÄelu se nejÄastÄ›ji používají záclony a závÄ›sy, ovÅ¡em najít můžeme i rolety. Zkrátka cokoliv, co blokuje přístup svÄ›tla. A není divu, že například rolet existuje mnoho druhů. Pak je potÅ™eba vybrat takový, který pro nás bude nejvhodnÄ›jší.

rolety1

Jedním z tÄ›ch pomÄ›rnÄ› rozšířených jsou pak vnitÅ™ní rolety den a noc. Jak již název napovídá, jsou namontovány zevnitÅ™ místnosti. To je u rolet pomÄ›rnÄ› obvyklé. Co je vÅ¡ak již ponÄ›kud zvláštní je fakt, že jsou vyrobeny tak, aby blokovaly nejen svÄ›tlo zevnitÅ™, ale i svÄ›tlo zvenÄí.

To nás může pÅ™ekvapit, koneckonců vÄ›tÅ¡ina z nás sluneÄní svÄ›tlo vítá – znamená to, že nebudeme muset svítit a plýtvat tak penÄ›zi za elektÅ™inu. PÅ™esto vÅ¡ak najdou svoje využití, a jak již bylo Å™eÄeno, jsou pomÄ›rnÄ› dost využívané.

Nenajdeme je vÅ¡ak v soukromém sektoru, nýbrž v tom podnikovém. Jsou totiž obvyklou souÄástí výloh prakticky vÅ¡ech obchodů, zvláštÄ› pak tÄ›ch velkých. To má samozÅ™ejmÄ› svůj důvod: je nutné zde zákazníky co nejvíce zdržet, neboÅ¥ Äím více Äasu zde stráví, tím více si toho koupí. A jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pomÄ›nit jejich vnímání Äasu.

rolety4

My lidé vnímáme plynutí Äasu pÅ™edevším podle zmÄ›ny sluneÄního svitu v průbÄ›hu dne. Pokud je vÅ¡ak svÄ›tlo konstantní, pak si plynoucí Äas vůbec neuvÄ›domujeme. To si koneckonců můžete vyzkouÅ¡et sami – nestalo se vám nÄ›kdy, když jste vyÅ¡li z obchodu, že jste byli pÅ™ekvapeni, kolik už je hodin?

Je tedy pochopitelné, že je v nejvyšším zájmu prodejců tuto praktiku používat. A právÄ› k tomu slouží tento typ rolet, kterými je možné zakrýt výlohy. JistÄ›, může se to zdát jako zbyteÄné plýtvání penÄ›zi, zvláštÄ› když vezmeme v úvahu, že uvnitÅ™ musí být neustále rozsvíceno, ale věřte, že se jim to rozhodnÄ› vyplatí.