Kdy aplikovat přípravky pH plus a kdy pH mínus

Proč zvýšit pH vody v bazénu či vířivce

Koupání v bazénu a vířivce je báječné pouze za předpokladu, že se ponoříte do čisté, nezapáchající vody, bez zákalů, bez vodních řas, bez slizkého dna, plovoucích listů a květového pylu na hladině, prachových usazenin v rohu bazénu a dalších „chuťovek“. K tomu, aby taková voda byla i v té vaší nádrži, potřebujete soustavu příslušenství, která navzájem spolupracují, tedy čerpadlo, filtrační nádobu a chemické prostředky pro zajištění desinfekce a eliminace rozmnožování nežádoucích patogenů.

sluneční brýle u bazénu

Aby byly filtrace i desinfekce účinné, je nezbytné kontrolovat pH vody. To určuje, zda je voda v nádrži na optimální hodnotě, nebo je příliš kyselá či naopak zásaditá. Kyselost a zásaditost ovlivňují zejména rozpuštěné minerální ionty a uvádí se, že v ideálním případě by pH vody mělo být v rozmezí od 6,8 do 7,4.

voda v bazénu

Pokud je voda příliš kyselá, tedy pod hodnotou 6,8, bude v ní velmi málo iontů, a může to vést k poškozování skeletu bazénu (blednutí a ztráta barvy plastu, korozivní procesy na kovových dílech) a větší množství rozpuštěných desinfekčních přípravků pak může mít negativní vliv na pokožku a sliznice úst, nosu a očí. Pro zvyšování pH vody v bazénech a vířivkách se proto nasazují přípravky pH plus.

Někdy je zapotřebí opačný efekt

Před aplikací bazénové chemie se musí vždy kontrolovat hodnota pH a nejprve provést jeho korekci (je-li to zapotřebí). Může se stát, že bude obsah rozpuštěných minerálních iontů či solí naopak vyšší, což by vedlo ke snížení účinku chemických desinfekčních prostředků a zároveň i k tvorbě např. vápenitých zákalů a usazenin. Zjednodušeně řečeno, ani příliš vysoké pH není dobré a musí se snížit do optimálních hodnot. Tehdy se naopak využije přípravek pH mínus, proto se vyplácí mít oba typy přípravků při ruce a pružně zasáhnout.